Nauka je osnova tehnološkog razvoja svih naših uređaja, rezultat kontinuiranog istraživanja u identifikovanju inovativnih rešenja za poboljšanje kvaliteta života naših kupaca.

i-Tech Industries® – Nauka o koži

Svojim naučnim pristupom i pedantnom, kontinuiranom analizom svakog tretiranog estetskog i medicinskog slučaja, i-Tech Industries® je postao svetsko merilo za razvoj tehnologija remodeliranja tela i neinvazivnih tretmana vezivnog tkiva. icoone® je, posebno, vodeći sistem u oblasti nege lepote, rehabilitacije, sporta i wellnessa.
Kontinuirano ulaganje u istraživanje i inovacije pomoglo je kompaniji da prouči, otkrije i saopšti važna naučna otkrića koja se tiču kože i njenog tretmana sa ciljem, s jedne strane, promovisanja znanja – u okviru svojih referentnih tržišta – o tako vitalnom aspektu i, sa druge, osmišljavanja i implementacije tehnologija i rešenja sa primarnim ciljem zadovoljenja individualnih potreba u pogledu lepote, zdravlja i dobrobiti

Naučna istraživanja

Projekat icoone svoju inspiraciju duguje izvanrednoj intuiciji specijaliste rekonstruktivne hirurgije doktora Žan-Kloda Gimbertoa u pogledu strukture vezivnog tkiva. Gimberto je pokazao da kožu treba zamisliti kao živi organ za disanje i da se potkožno tkivo sastoji od mreže mikrovakuola, raspoređenih na haotičan, fragmentiran način, koje čine glavnu komponentu – funkcionalnu jedinicu – ukupne strukture tkiva. .
Ova nova vizija u potpunosti zamenjuje tradicionalnu koncepciju kože koja se formira slojem tkiva, i samim tim nameće potrebu za NOVIM NAČINOM TRETMANA KOŽE.
i-Tech Industries je prihvatio i razvio ovu novu naučnu viziju, dizajnirajući tehnologiju koja tretira ove nebrojene mikrovakuole na ciljani i efikasni način, čime se osiguravaju brži i efikasniji rezultati.

Download PDF

THE SLIDING MECHANICS OF THE SUBCUTANEOUS STRUCTURES IN MAN ILLUSTRATION OF A FUNCTIONAL UNIT: THE MICROVACUOLES

MICRO MULTI ALVEOLAR STIMULATION IN MECHANISED CONNECTIVE TISSUE MASSAGE ACCORDING TO THE THEORY OF THE MICROVACUOLE

RANDOMISED CLINICAL TRIAL ON PATIENTS COMPLIANCE AND THE ERGONOMICS OF TWO DEVICES FOR MECHANIZED MASSAGE

A NEW TECHNOLOGY FOR CONNECTIVE TISSUE MICRO ALVEOLAR STIMULATION: ICOONE®-H

STROMA AND ITS COSMETIC-FUNCTIONAL REACTIVATION: MULTI MICRO ALVEOLAR STIMULATION, A REVOLUTION IN EVOLUTION

INTERMITTENT MICROALVEOLAR STROMAL STIMULATION THERAPY: LOWER LEGS FUNCTIONAL AND COSMETIC RESHAPING BY LYMPHO-VENOUS NETWORK ACTIVATION

THE FIBERS, EXTRACELLULAR MATRIX AND CELLS OBSERVATION UNDER THE ACTION OF THE MULTI MICRO ALVEOLAR STIMULATION ON NORMAL AND SCARRING TISSUES

OSTAVITE NAM PORUKU